13
2018
04

ngrok 内网穿透配置教程

前一段时间在阿里云安装了ngrok, 都在用,运行有一段时间, 今天发现连不上, 发现服务器进程自动停止了

然后忘记路径和怎么启动了.... 之前没时间记录.  安装教程后面有时间再补上


启动ngrok

cd /usr/src/ngrok

setsid ./bin/ngrokd -tlsKey="assets/server/tls/snakeoil.key" -tlsCrt="assets/server/tls/snakeoil.crt" -domain="ngrok.ifxtv.com"  -httpAddr=":8061" -httpsAddr=":8062" -tunnelAddr=":8063"


本地端映射: 

echo.

ngrok -config=ngrok.cfg -subdomain sxwl 8088

PAUSE

goto TUNNEL


« 上一篇 下一篇 »

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。